Μενού Επιλογών

Συνεισφορά μελών συμβουλευτικής ομάδας

Περιγραφή

Προτάσεις των μελών της συμβουλευτικής ομάδας σε σχέση με την προτεραιοτητα ποίηση των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος 2 καθώς και ελεύθερες προτάσεις

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0