Μενού Επιλογών

Συναντήσεις Ολομέλειας (Πλατφόρμα Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη)

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "1 εγγραφές.
1η Συνάντηση Ολομέλειας - Ιούλιος 2016
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0