Μενού Επιλογών

Συντονιστής

Περιγραφή

Δρ Αντώνιος Γυπάκης

Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Τηλ. 210 7458064, Fax: +30 210 7711427, E-mail: agypa[at]gsrt.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0