Μενού Επιλογών

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας - Μάρτιος 2016

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 πραγματοποιήθηκε Εναρκτήρια Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Ενέργεια» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκαν επιγραμματικά τα κάτωθι:

Υποδοχή – Καλωσόρισμα – Γνωριμία με τα μέλη της - Εισαγωγή στη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης για την τρέχουσα περίοδο – Παρουσίαση προσδοκώμενων από τη ΓΓΕΤ - Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης & συμπερασμάτων της προηγούμενης περιόδου στο Τομέα Ενέργειας - Παρουσίαση κριτηρίων των υφιστάμενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων  - Οριοθέτηση στοιχείων που πρέπει να περιέχει η μια σύντομη παρουσίαση ανά προτεινόμενη δράση - Συζήτηση προτάσεις – νέων δραστηριοτήτων - Επιμερισμός παρουσίασης των δραστηριοτήτων στα μέλη της Επιτροπής

Ορισμός (όπου χρειαστεί) υποομάδων και ορισμός υπεύθυνων  - Παρουσίαση και συζήτηση για τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά εργαλεία - Οριοθέτηση Χρονοδιαγράμματος της Πλατφόρμας Ενέργειας και καθορισμός των επόμενων δράσεων, παρουσίασης των στοιχείων ανά δράση στην επόμενη συνάντησης της επιτροπής και ορισμός/ επιλογής πιλοτικών δράσεων κτλ.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0