Μενού Επιλογών

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας - Μάρτιος 2014

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2014 η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα των ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στις «Μεταφορές & Logistics», εθνικοί εκπρόσωποι για τις  Μεταφορές στα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής σε θέματα  Μεταφορών, βασικές επιχειρήσεις καθώς και μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Αντικείμενο της συζήτησης μεταξύ άλλων ήταν η ανάδειξη ερευνητικών προτεραιοτήτων και δημιουργία σχεδίου δράσεων στον τομέα των «Μεταφορών & Logistics» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020.

Η συνάντηση αυτή  αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα  και  ανέδειξε σημαντικά ζητήματα  που θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια.

Την πλατφόρμα συντονίζει  η κ. Ρίτα Θεοδωροπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης Ε&Τ Δεικτών της ΓΓΕΤ.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0