Μενού Επιλογών

Ημερίδα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15 Απριλίου 2015)

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0