Μενού Επιλογών

Δημιουργία Ομάδων Εργασίας

Περιγραφή

Δημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίας για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας & Τεχνολογίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0