Μενού Επιλογών

2η Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμας-Δικτύου για την Αγροβιοδιατροφή

Περιγραφή

 

Η 2η συνάντηση Εργασίας για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 ώρα 11:30 π.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Κεντρικό Κτίριο, Ιερά Οδός 75, ΤΚ 11855.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι εκπρόσωποι από τον παραγωγικό χώρο που αντιπροσωπεύουν την αλυσίδα του συμπλέγματος του τομέα Αγροτικής παραγωγής, των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας, με κύρια κριτήρια την δυναμική των κλάδων και την καινοτομικότητα που παρουσιάζουν στην παραγωγική διαδικασία.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0