Μενού Επιλογών

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια και Διαβούλευση με τον παραγωγικό & επιστημονικό χώρο

Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες για αυτή την κατηγορία.
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0