Μενού Επιλογών

Ομάδα 2: Υδατοκαλλιέργειες

Περιγραφή

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργάνωσε συνάντηση Εργασίας για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας και της Αγροβιοτεχνολογίας στον τομέα των υδατοκαλιεργειών την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013  και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0