Μενού Επιλογών

Συντονιστής

Περιγραφή

Δρ Θωμάς Μπαρτζάνας

Δ/ντης Ερευνών Ι.Ε.ΤΕ.Θ. - Ε..ΚΕ.Τ.Α. (Επικεφαλής Τομέα Αγροτεχνολογίας)

Συνεργαζόμενο Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλ. 210 7458068, Fax: +30 210 7711427, E-mail: bartzanas[at]gsrt.gr & thomas.bartzanas[at]gmail.com

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0