Μενού Επιλογών

Συνάντηση Ολομέλειας της Πλατφόρμας για τους τομείς « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ /ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΤΔΒ) »

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της εφαρμογής  της διαδικασίας  της «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»  στους τομείς  «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ /ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΤΔΒ, ) πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  της Ολομέλειας  της  αντίστοιχης  Πλατφόρμας  στις 

30 Σεπτεμβρίου 2016,  ώρα 09.30-12.30 στο  Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα.

Σκοπός της συνάντησης  είναι η διαμόρφωση  των προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας  των εν λόγω  τομέων  που θα ενσωματωθούν στην επικείμενη προκήρυξη της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης  Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0