Μενού Επιλογών

Συναντήσεις συμβουλευτικής ομάδας τεχνολογικών εφαρμογών

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "2 εγγραφές.
2η Συνάντηση-Ιούνιος 2016
1η Συνάντηση-Ιούνιος 2016
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0