Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Συμβουλευτική ομάδα

Περιγραφή

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας του τομέα «Πολιτισμός – Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες».

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0