Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόταση Συμβουλευτικής Ομάδας

Περιγραφή

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνεται η πρόταση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΚ του τομέα «Δημιουργικές, πολιτιστικές βιομηχανίες - Έξυπνος και βιώσιμος Τουρισμός» των Περιοχών Παρέμβασης και ενδεικτικές προτεραιοτήτων του τομέα κατά την περίοδο 2021-2027, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις της ΣΟΕ εντός του 1ου τετραμήνου 2021.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0