Μενού Επιλογών

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας - Φεβρουάριος 2014

Περιγραφή

Στις 17 Φεβρουρίου  2014 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα του Τουρισμού. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον τομέα Τουρισμού και τον τομέα Πολιτισμού, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων του τομέα, Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ/ΤΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα του Τουρισμού, επιχειρήσεις καθώς και εκπρόσωποι Περιφερειών και μη κερδοσκοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

 

Συντονίστρια της πλατφόρμας είναι η Δώρα Φαρμάκη,  στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0