Μενού Επιλογών

2η Συνάντηση-Μάρτιος 2016

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2016 η 2η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η ατζέντα ,οι σχετικές παρουσιάσεις και το κείμενο βάσης.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0