Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 - Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Συντονιστής Χρυσάκης Εμμανουήλ

Speaker's photograph

Ο Μ. Χρυσάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και είναι χημικός μηχανικός (Msc) – οικονομολόγος (Phd, Msc). Ως ερευνητής, με μόνιμη οργανική θέση Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, έχει διατελέσει βασικό μέλος ερευνητικών ομάδων και υπεύθυνος / συν-υπεύθυνος σημαντικών έργων του κέντρου.

Επίσης, από το 1997 έως σήμερα είναι διδάσκων - επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και επί πενταετία διδάσκων (Π.Δ. 407) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου τμήματος. ενώ έχει διατελέσει και εμπειρογνώμων σε θέματα αγοράς εργασίας της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών Τ.Ε.Ι.

Έχει συνεργασθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία, Οργανισμούς και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης, Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινωνικής Πολιτικής, Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού, Προώθησης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, κ.ά.

Διοργανωτές
  • External Link: European Commission
  • External Link: Greece 2014 Europe
  • External Link: General Secretariat for Research and Technology
  • External Link: National Centre for Social Research
  • External Link: Panteion University