Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 - Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη», την οποία διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Οι κοινωνικές ανισότητες, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, απειλούν πλέον σοβαρά την κοινωνική συνοχή. Η αύξηση της ανεργίας, ειδικότερα στους κόλπους των νέων, η άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας και η αύξηση του ποσοστού της φτώχειας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό αποτελούν πραγματικότητα με ευρείες αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία. Το φαινόμενο των κοινωνικών ανισοτήτων εγείρει αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των πολιτικών συστημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να περιορίσουν τις ανισότητες και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Πολλά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 7ουΠΠ (θεματική περιοχή «Κοινωνικο-Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες») προχώρησαν σε ενδελεχή ανάλυση του φαινομένου των ανισοτήτων υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση αυτού, καθώς και για πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος στη ρίζα του.

Η εκδήλωση «Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη» βασίζεται στα συμπεράσματα των ανωτέρω ερευνών, τα οποία και θα παρουσιαστούν. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα συζητηθούν οι κοινωνικές και πολιτικές επιπλοκές που προκύπτουν από την αύξηση των ανισοτήτων με μελλοντικό στόχο την περαιτέρω έρευνα και τη διαμόρφωση νέων σεναρίων πολιτικής.

Ειδικότερα, οι ομιλίες θα εστιαστούν σε ανισότητες που παρατηρούνται στους εξής τομείς (βλ. πρόγραμμα) :

Στην ανοικτή εκδήλωση θα παραστούν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εξέχοντα μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημαϊκής Κοινότητας που θα τοποθετηθούν πάνω στο ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων. Επιπλέον, την εκδήλωση αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της χώρας, καθώς και πολιτικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έργο των οποίων αποτελεί η αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων.

Κεντρικοί ομιλητές με βάση τη σειρά παρουσίασης θα είναι οι κάτωθι:

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές θα βρείτε στο σχετικό πεδίο.

Φορείς φιλοξενίας της εκδήλωσης είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ ΕΚΚΕ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, δύο ιδρύματα που υπηρετούν με εξέχοντα τρόπο τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με δυνατότητα παράλληλης μετάφρασης.

Διοργανωτές
  • External Link: European Commission
  • External Link: Greece 2014 Europe
  • External Link: General Secretariat for Research and Technology
  • External Link: National Centre for Social Research
  • External Link: Panteion University