Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 - Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Ομιλητής Τσίγκανου Ιωάννα

Η Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών(ΕΚΚΕ), στην Αθήνα, από το 1994. Έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής δραστηριοτήτων, επικεφαλής έργου και ως συντονίστρια σε περισσότερα από 30 εθνικά και ευρωπαϊκά/διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε 15 εθνικά και ευρωπαϊκά/διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και ως συγγραφέας ή ως συνεργάτης σε 70 εθνικές και διεθνείς ερευνητικές εκθέσεις. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος σε 30 εθνικά , ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δίκτυα και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει κάνει 90 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια ( κυρίως κατόπιν προσκλήσεως), ενώ έχει δημοσιεύσει 55 άρθρα σε εθνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές και ειδικούς συλλογικούς τόμους(collective volumes )κατόπιν προκλήσεως. Έχει εκδώσει ή/και επιμεληθεί και συν-επιμεληθεί 9 βιβλία.

Διοργανωτές
  • External Link: European Commission
  • External Link: Greece 2014 Europe
  • External Link: General Secretariat for Research and Technology
  • External Link: National Centre for Social Research
  • External Link: Panteion University