Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 - Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Ομιλητής Virginia Maestri

Η Virginia Maestri κατέχει τη θέση της κοινωνικο-οικονομικής αναλύτριας στη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ασχολείται με θέματα φτώχειας, ανισοτήτων, κοινωνικού αποκλεισμού και φορολόγησης στο τμήμα Κοινωνικών Αναλύσεων, ενώ συμβάλλει στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης με τίτλο «Απασχόληση και Κοινωνική Ανάπτυξη στην Ευρώπη» (ΓΔ Απασχόλησης). Την περίοδο 2010 και 2013 απασχολήθηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο AIAS-Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για το έργο GINI (Growing Inequalities) του 7ου ΠΠ. Η εργασία της επικεντρώθηκε κυρίως στις αναδιανεμητικές πτυχές της στέγασης. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου συνεργάστηκε στη συγγραφή κεφαλαίων για θέματα εισοδηματικών ανισοτήτων στον τόμο με τίτλο «Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries», ο οποίος δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον οίκο Oxford University Press.

Διοργανωτές
  • External Link: European Commission
  • External Link: Greece 2014 Europe
  • External Link: General Secretariat for Research and Technology
  • External Link: National Centre for Social Research
  • External Link: Panteion University