Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 - Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Συντονιστής Ρομπόλης Σάββας

Speaker's photograph

Ο Σάββας Ρομπόλης είναι Καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.-ΑΔΕΔΥ. Είναι συγγραφέας βιβλίων, άρθρων και εισηγήσεων σε συνέδρια, καθώς και μέλος ομάδων εργασίας για την εκπόνηση σχετικών με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, όπως: «Η μετανάστευση των Ελλήνων στην Δυτική Γερμανία», «Υγεία και Ανάπτυξη», «Κοινωνική ασφάλιση», «Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του Κράτους-Πρόνοιας», «Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα», «Η ανάπτυξη στο Ανατολικό Αιγαίο», «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», «Δημογραφία και Κοινωνική ασφάλιση», «Ο ρόλος των εταιρικών σχέσεων στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής», «Η Ευρωπαϊκή Ένωση της απασχόλησης», «Η μείωση του χρόνου εργασίας», «Αναλογιστική μελέτη για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα», «Ελληνική οικονομία και Απασχόληση», «ΟΝΕ και διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα», «Οικονομικές θεωρίες και οικονομική πολιτική στην Ελλάδα (1980-2000)», «Υγεία και Οικονομία», «Εργασία και Οικονομία» , «Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα».

Διοργανωτές
  • External Link: European Commission
  • External Link: Greece 2014 Europe
  • External Link: General Secretariat for Research and Technology
  • External Link: National Centre for Social Research
  • External Link: Panteion University