Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 - Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Ελλάδα

Ομιλητής Jutta Allmendinger

Η καθηγήτρια και Δρ. h.c. Jutta Allmendinger, είναι Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών Βερολίνου (WZB /Social Science Center Berlin), καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, καθώς και επίτιμη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης.

Διοργανωτές
  • External Link: European Commission
  • External Link: Greece 2014 Europe
  • External Link: General Secretariat for Research and Technology
  • External Link: National Centre for Social Research
  • External Link: Panteion University