Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου: Υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιο Κυριαζή της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 36 ερευνητικών σχεδίων συνεργασίας

Ημερομηνία:
16/12/2021

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής, υπέγραψε σήμερα (16/12/2021) την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 36 ερευνητικών σχεδίων συνεργασίας, μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που αναδείχθηκαν από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 27.826.432,17 ευρώ. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης,  μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανέρχεται σε 24.718.649,21 ευρώ.

Η Πρόσκληση εκδόθηκε μετά την έγκριση που δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης έχει ορισθεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής,  δήλωσε σχετικά: «Με τη πρόσκληση που υπογράψαμε, σήμερα, στοχεύουμε στη χρηματοδότηση ώριμων ερευνητικών προτάσεων από το «Ελλάδα 2.0». Είναι η πρώτη πρόσκληση για ενισχύσεις έργων έρευνας και καινοτομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης».

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0