Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
21/05/2019 Β' ΚΥΚΛΟΣ - Συχνές ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υποβολή πρότασης στο Β' ΚΥΚΛΟ της Δάσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2η έκδοση)
20/05/2019 Aνακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης 2018 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης απο την Γ.Γ.Ε.Τ.
20/05/2019 Στην Αθήνα ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής 2018, Gerard Mourou
17/05/2019 Β' ΚΥΚΛΟΣ – Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
16/05/2019 Διάλεξη του καθηγητή Kip Thorne (βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2017), 23 Μαΐου στο Ιδρυμα Ευγενίδου
16/05/2019 Δελτίο τύπου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, για την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή Αχαΐας και Ηλείας
15/05/2019 Ένταξη της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Μελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
17/04/2019 Save the date: Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας, 24-26 Σεπτεμβρίου 2019, Βρυξέλλες
15/04/2019 Δήλωση Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Μ. Κυπριανίδου στο «Technology Forum 2019»
11/04/2019 3η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
29/03/2019 Ανανέωση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)»
27/03/2019 Περιλήψεις των τεσσάρων παρεμβάσεων του Β ΚΥΚΛΟΥ της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
27/03/2019 B’ ΚΥΚΛΟΣ - Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Υποβολή Πρότασης στο B’ Κύκλο – 1η Έκδοση
21/03/2019 2η Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»"
13/03/2019 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019)
08/03/2019 SAVE THE DATE - 27/03/2019 - Ανοιχτή εκδήλωση για το ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ'
04/03/2019 Το Εθνικό Δίκτυο «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων» σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Οινόραμα 2019 με θέμα την εμβληματική πρωτοβουλία του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ στον Αμπελοοινικό Τομέα
01/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsrt.gr λειτουργεί η αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.
27/02/2019 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Παρασκευή 01Μαρτίου 2019)
20/02/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»"

Εγγραφές: |1-20|                          

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0