Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προδημοσιεύσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των προδημοσιεύσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 4 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
01/08/2016 Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό
01/08/2016 Προδημοσίευση ειδικής δράσης: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά ΥΛΙΚΑ»
01/08/2016 Προδημοσίευση Ειδικής δράσης στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
06/07/2016 Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Εγγραφές: 1-4

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0