Ανακοινώσεις
Aνακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης...
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι δέχεται αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2017 (φορολογικό έτο ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πρ...
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs, EURONANOMEDΙΙΙ,  ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2
Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η  κοινή πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2 η οποία διεξάγεται από εθνικά / περιφερειακά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και από εθνικούς / περιφερειακούς ορ ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ACT-ERANET Acceleratin...
Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η 2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης ACT – «Επιτάχυνση των τεχνολογιών CCUS (Carbon capture, utilization and storage)», στην οποία συμμετέχουν 11 χώρες, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ρο ...

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
Η πρόταση της Ε.Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ερευνα και την Καινοτομία «HORIZON EUROPE» (2021...
Στις 7 Ιουνίου 2018 ανακοινώθηκε η πρόταση της Ε. Επιτροπής για το νέο  Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Horizon Europe» για την περίοδο 2021-2027. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα διαδεχθεί το τρέχον ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Νέα και ανακοινώσεις

Κοινωνική Πληροφορική στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων
21/6/2018
Οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της δράσης με τίτλο «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»
21/6/2018
Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
20/6/2018
Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας» με Κωδικό ΟΠΣ 1806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
19/6/2018
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στο Τμήμα Νευροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων σε βλαστικά κύτταρα"
19/6/2018
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στο πεδίο της Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας με έμφαση στις εφαρμογές Γενομικής
19/6/2018
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
18/6/2018
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στο ΙΤΕ
18/6/2018
Πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής α’ φάσης προτάσεων για την 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
18/6/2018
Πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
18/6/2018

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Διαύγεια
Η πύλη για την εφαρμογή του νόμου 3861/2010
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0