Εκδηλώσεις
Εκδήλωση: «Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση», 30 Μαρτίου 2018, Πολυχώρος Πολιτισμού «Αθηναΐς»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, Κ. Φωτάκης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η  Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Π. Κυπριανίδου σας προσκαλούν στην Εκδήλωση  με θέμα: «Ανοικτή Διαβούλευση γι ...

Περισσότερα...

Δελτία Τύπου
Κύρωση Σύμβασης για την λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 7/3/2018 στη Βουλή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, κυρώθηκε η Σύμβαση που υπέγραψε το Ελληνικό Δημόσιο με το Ινστιτούτο Παστέρ Γαλλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη λει ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των Πλατφορμών Καινοτομίας
Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς, Πανε ...

Περισσότερα...

PRIMA
PRIMA - Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας το...
Οι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος PRIMA ανακοινώθηκαν στις 6/2/2018. Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA: http://prima-m ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συν...
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντ ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Νέα και ανακοινώσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμμα
16/3/2018
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ««ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
16/3/2018
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
16/3/2018
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
16/3/2018
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
16/3/2018
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»)
16/3/2018
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
16/3/2018
Save the day (EquiFund - Athens 2018, Onassis Cultural Centre, 16 April 2018)
14/3/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του επιστημονικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομιας
13/3/2018
Εκδήλωση: «Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση», 30 Μαρτίου 2018, Πολυχώρος Πολιτισμού «Αθηναΐς»
12/3/2018

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Διαύγεια
Η πύλη για την εφαρμογή του νόμου 3861/2010
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0