Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών / καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης), με στόχο να στηριχ ...

Περισσότερα...

προς Τεχνικά Έργα/Μελέτες
Διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξη...
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι την 19.04.2021. ______________________________________________________________________________________ Αρχική δημοσίευση : 21-12-2020 Εγκρίνεται η διενέργεια δημόσιου ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναρτάται η Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφο ...

Περισσότερα...

PRIMA
Διαδικασία διαβούλευσης Prima - UfM
Το Πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area -http://prima-med.org) σε συνεργασία με τον Διακυβερνητικό οργανισμό «Ένωση για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean - https://ufmsecretariat.org/) έχουν ξε ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Επισκέπτες στη ΓΓΕΤ με ραντεβού
H προσέλευση  στη ΓΓΕΤ  σε εξυπηρετούμενο κοινό-πολίτες,  επιτρέπεται   μόνο σε επείγουσες-εξαιρετικές περιπτώσεις  όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο(π.χ. τηλεφωνικώς ή μέσω email). Σε αυτές τις περιπτώσ ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Νέα και ανακοινώσεις

Β ΚΥΚΛΟΣ, 23η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
15/4/2021
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει την 1η ετήσια Διημερίδα με τίτλο: «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου - Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης», 19-20 Μαΐου 2021
15/4/2021
1η Τροποποίηση της Δράσης του ΕΛΙΔΕΚ «Επιστήμη και Κοινωνία», 5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»
14/4/2021
To Αστεροσκοπείο Σκίνακα κλείνει τα 35 του χρόνια
12/4/2021
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» διοργανώνει τις Blue Research and Innovation Days, 19-23.4.2021
12/4/2021
Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛΙΔΕΚ: «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN»
12/4/2021
2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) της Ε. Επιτροπής για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027)
9/4/2021
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΕΚΕΕ "Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου"
9/4/2021
Ανακοίνωση κλήρωσης από τον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΚ για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
8/4/2021
Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.
7/4/2021

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0