Μενού Επιλογών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: "Ημερίδα Δικτύωσης Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας, Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015"

Ημερομηνία:
9/7/2015

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η Ημερίδα Δικτύωσης Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας θα πραγματοποιηθεί τελικά στο πολιτιστικό κέντρο Δαΐς και όχι στις εγκαταστάσεις της Hellexpo.

Επί πλέον, έχει δοθεί παράταση δύο ημερών στην καταληκτική προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής, η οποία είναι πλέον η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015.

Τα λοιπά στοιχεία της εκδήλωσης παραμένουν ως είχαν.

Μπορείτε να βρείτε το επικαιροποιημένο κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0