Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανοιχτή Ομιλία του Καθ. Gerard Mourou, Νόμπελ Φυσικής 2018 με τίτλο "Passion Extreme Light" – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης, 20.05.2019 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2019»

Ημερομηνία:
14/5/2019

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης,

θα πραγματοποιηθεί ομιλία ανοιχτή στο κοινό με τίτλο "Passion Extreme Light", από τον  Καθηγητή Gerard Mourou, Nobel Φυσικής 2018, ο οποίος θα επισκεφτεί το ΙΤΕ  και τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS CH, ως προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής

Δομής και Λέιζερ και του συντονιστή της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS-CH.  

Η ομιλία αφορά τις ισχυρές δέσμες  ακτινοβολίας λέιζερ, οι οποίες έδωσαν νέα διάσταση στην εμβάθυνση της γνώσης για τον κόσμο και τη διαμόρφωσή του.  Το 1985 ο Gérard Mourou και η φοιτήτριά του Donna Strickland κατάφεραν να δημιουργήσουν παλμούς λέιζερ υψηλής έντασης και

υπερβραχείας χρονικής διάρκειας, χωρίς να κααστρέψουν το ενεργό υλικό ενίσχυσης. Αρχικά αύξησαν τη διάρκεια του παλμού έτσι ώστε να μειωθεί η ισχύς κορυφής και, αφού ενίσχυσαν τον παλμό, τον συμπίεσαν χρονικά.  Με αυτόν τον τρόπο η ένταση του παλμού αυξάνεται δραματικά.

Η Ενίσχυση Χρονικά Διευρυμένων Παλμών (Chirped Pulse Amplification –CPA) έχει πολλές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαθλαστικής χειρουργικής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019"

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion

Το ΙΤΕ είναι δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)» και έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυσης των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας.  

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

 

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0