Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

"Passion Extreme Light" – Ανοιχτή Ομιλία του Καθ. Gerard Mourou, Νόμπελ Φυσικής 2018 – Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης, 21.05.2019 Euinmyregion

Ημερομηνία:
20/5/2019

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, ο Καθηγητής Gerard Mourou, Nobel Φυσικής 2018 θα δώσει ομιλία στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, ως προσκεκλημένος του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και του συντονιστή της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS-CH. 

Η ομιλία με τίτλο "Passion Extreme Light" αφορά τις ισχυρές δέσμες ακτινοβολίας λέιζερ, οι οποίες έδωσαν νέα διάσταση στην εμβάθυνση της γνώσης για τον κόσμο και τη διαμόρφωσή του. Το 1985 ο Gérard Mourou και η φοιτήτριά του Donna Strickland κατάφεραν να δημιουργήσουν παλμούς λέιζερ υψηλής έντασης και υπερβραχείας χρονικής διάρκειας, χωρίς να καταστρέψουν το ενεργό υλικό ενίσχυσης. Αρχικά αύξησαν τη διάρκεια του παλμού έτσι ώστε να μειωθεί η ισχύς κορυφής και, αφού ενίσχυσαν τον παλμό, τον συμπίεσαν χρονικά. Με αυτόν τον τρόπο η ένταση του παλμού αυξάνεται δραματικά. Η Ενίσχυση Χρονικά Διευρυμένων Παλμών (Chirped Pulse Amplification –CPA) έχει πολλές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαθλαστικής χειρουργικής.

Η εκδήλωση του ΙΤΕ στο Μουσείο της Ακρόπολης, εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019" (#EUinMyRegion). 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)» και έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυσης των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας. Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Ημερομηνία: 21/05/2019, Ώρα: 11:30

Χώρος: Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11742, Αθήνα

Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: https://www.iesl.forth.gr/

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0