Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚ «Αθηνά», 19 Ιανουαρίου 2022

Ημερομηνία:
11/1/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚ «Αθηνά» με θέμα: “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: Παρουσίαση προγραμμάτων υποστήριξης καινοτομίας για ερευνητές, τεχνοβλαστούς και νεοφυείς επιχειρήσεις”,  19 Ιανουαρίου 2022.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚ "Αθηνά" έχει προσκαλέσει τους Διευθυντές Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ-EIC) οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ΕΣΚ και τα αντίστοιχα προγράμματά του. Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν χρηματοδοτούμενα προγράμματα και μη-χρηματοδοτούμενη υποστήριξη του ΕΣΚ όπως αυτά αναπτύχθηκαν το 2021, στους χώρους της υγείας, βιοτεχνολογίας, ενεργειακής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, διαχείρισης καινοτομίας και ενεργειακά συστήματα και πράσινες τεχνολογίες, και απευθύνεται σε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες, τεχνοβλαστούς, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ΕΣΚ και τα προγράμματά του, πώς κάποιος μπορεί να συμμετάσχει και σε ποιο πρόγραμμα και να θέσουν σχετικές ερωτήσεις στους Διευθυντές Προγραμμάτων του ΕΣΚ.

Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή . Η εκδήλωση θα διεξαχθεί εξολοκλήρου στην Αγγλική.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0