Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διεξαγωγή Διημερίδας με τίτλο «E-Rare Workshop on Data sharing and harmonization», 3 & 4 Μαΐου 2017 στο Βερολίνο, Γερμανία

Ημερομηνία:
20/3/2017

Στις 3 & 4 Μαΐου 2017 στο Βερολίνο, Γερμανία, διοργανώνεται στο πλαίσιο  της κοινοπραξίας του  Ευρωπαϊκού Έργου δικτύωσης ERAnet,  E-Rare-3  στο οποίο  η ΓΓΕΤ είναι εταίρος, Διημερίδα  σχετικά με τον διαμοιρασμό   και εναρμόνιση δεδομένων με τίτλο «E-Rare Workshop on Data sharing and harmonization» .

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://erare.eu/events/e-rare-workshop-data-sharing-and-harmonization. Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών είναι   η 7η  Απριλίου 2017.

  Τo E-Rare προτίθεται να  καλύψει μέρος των εξόδων συμμετοχής στη Διημερίδα 10 νέων ερευνητών (υποψήφιοι διδάκτορες ή / και μεταδιδάκτορες) που συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από την κοινοπραξία. Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου   https://fr.surveymonkey.com/r/2XQZ7SL. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση   έχει οριστεί  η 25η Μαρτίου 2017.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0