Μενού Επιλογών

Η Καινοτομία στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ

Ημερομηνία:
3/2/2016

Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας-Ισραήλ για την Καινοτομία στον 21Ο αιώνα

Κοινή διακήρυξη για την «Καινοτομία στον 21ο αιώνα» υπέγραψαν οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και του Ισραήλ στο πλαίσιο του 2ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2016, στα Ιεροσόλυμα.

Στο Υπουργικό κλιμάκιο που συνόδευσε τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, καθηγητής Κώστας Φωτάκης.  Ο Αν. Υπουργός συναντήθηκε διαδοχικά, με τον Avi Hasson, Επικεφαλής Επιστήμονα του Υπουργείου Οικονομίας του Ισραήλ, παρουσία της Πρέσβειρας του Ισραήλ στην Ελλάδα, Irit Ben-Aba και με τον Ofir Akunis, Υπουργό Επιστήμης, Τεχνολογίας και Διαστήματος.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων επιβεβαιώθηκαν οι καλές σχέσεις και η συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας και συζητήθηκαν αμοιβαία επωφελείς δράσεις για την ενδυνάμωσή τους, με στόχο την ισχυροποίηση των δεσμών των δύο χωρών και του αντίκτυπου της συνεργασίας αυτής στην παγκόσμια Οικονομία της Γνώσης. Ιδιαίτερα, έγινε αναφορά στο περιεχόμενο της Κοινής Διακήρυξης για την Καινοτομία στον 21ο αιώνα, το οποίο υπεγράφη εν συνεχεία από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών.

Έμφαση δόθηκε στις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί η  συνεργασία για την ενίσχυση της βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που σηματοδοτείται από τη 2ης Κοινή Προκήρυξη που προετοιμάζεται από τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη διμερή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη (2006), η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η προκήρυξη θα γίνει στη βάση τομέων κοινού ενδιαφέροντος που έχουν ήδη εντοπιστεί, όπως η υγεία & τα φάρμακα, η αγροδιατροφή και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, και οι  Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με έμφαση κυρίως στα προηγμένα υλικά, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη βιοτεχνολογία, με αντίκτυπο σε ένα μεγάλο εύρος τομέων, όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η θάλασσα & το νερό, η ενέργεια, ο τομέας του διαστήματος κλπ.

Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα υιοθετηθούν και θα δρομολογηθούν άμεσα στοχευμένα μέτρα συνεργασίας ,  μεταξύ των οποίων εξειδικευμένες αποστολές, συναντήσεις εργασίας για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας & τεχνογνωσίας και δράσεις για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων & νεοφυών επιχειρήσεων,  προκειμένου να ενισχυθεί η  καινοτόμος επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα οικοδομείται ένα  νέο συνεργατικό  οικοσύστημα καινοτομίας με το όνομα OURANOS: GreeceIsrael Program, με στόχο την αξιοποίηση του αξιόλογου Ε&Τ δυναμικού της Ελλάδας και την εξέχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία που υπάρχει στο Ισραήλ.

Επιπλέον, συζητήθηκε ο σχεδιασμός ευρύτερων δράσεων συνεργασίας σε διμερές επίπεδο (π.χ. διαμόρφωση πλαισίου για την σύσταση κοινών εργαστηρίων σε περιοχές Ε&Τ κοινού ενδιαφέροντος) αλλά και η ενίσχυση συνεργειών στο πλαίσιο έργων του Ορίζοντα 2020.

Προτάθηκε να δρομολογηθεί σύντομα υπουργική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, ώστε να υπάρξει αφενός η επικύρωση της νέας προκήρυξης και αφετέρου να υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης για την ανάπτυξη κοινών δράσεων & εργαστηρίων, όπως, για παράδειγμα, με συμμετοχή του Ισραήλ σε καινοτόμες επιχειρήσεις και με συνεργασία ειδικών σε θέματα καινοτομίας στο Τεχνολογικό Πάρκο ή την Τεχνόπολη της Θεσσαλονίκης.

Τριμερής συνάντηση Κύπρος – Ελλάδα– Ισραήλ

Η παρουσία του Αναπλ. Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Φωτάκη, στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2016, υπογραμμίζει την έμφαση που δίνεται στη Διπλωματία της Επιστήμης για την περιοχή αυτή, με βάση τα ιδιαίτερα γεωστρατηγικά της χαρακτηριστικά. Διερευνάται η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης προγραμμάτων σε τομείς Ε&Τ κοινού ενδιαφέροντος, που θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο της συμμετοχής του Τομέα Έρευνας & Καινοτομίας στην επικείμενη τριμερή κοινή ομάδα εργασίας και συντονισμού.

Ήδη έχουν εντοπιστεί τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά, η θαλάσσια έρευνα & ευρύτερα η έρευνα στον χώρο των υδάτων και του περιβάλλοντος, η ενέργεια – με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ε&Τ στον τομέα της αγροδιατροφής με έμφαση στην Μεσογειακή Διατροφή, τα φάρμακα και οι Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και οι συνέργειες με τον τουρισμό.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας: «Το τριμερές αυτό σχήμα, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αποτελεί για την Ελλάδα μια στρατηγική επιλογή, που στόχο έχει να ενισχύσει τις δυνατότητες των χωρών μας, ώστε να συνεισφέρουμε τόσο προς όφελος των λαών μας, όσο και προς όφελος της περιοχής, με αιχμή τη συνδεσιμότητα σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων  η ενέργεια, οι μεταφορές, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νέα τεχνολογία και καινοτομία, και βεβαίως, ο τουρισμός».

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0