Μενού Επιλογών

Επίσκεψη του ΓΓΕΚ στη DEFEA

Ημερομηνία:
16/7/2021

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) παρούσα στην ερευνητική ανάπτυξη της χώρας.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0