Μενού Επιλογών

Ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των Πλατφορμών Καινοτομίας

Ημερομηνία:
19/1/2018

Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ), να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των παρακάτω Πλατφορμών Καινοτομίας:

  1. Αγροδιατροφή
  2. Ενέργεια
  3. Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα
  4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  6. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
  7. Υλικά – Κατασκευές
  8. Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ngko@gsrt.gr

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0