Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δράσεις και Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Ερευνας και της Καινοτομίας (2015 - 2019)

Ημερομηνία:
7/6/2019

Δράσεις και Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Ερευνας και της Καινοτομίας (2015 - 2019)

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0