Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανακοίνωση - πρόσκληση για την παρουσίαση του Προγράμματος PRODEX του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος /European Space Agency(13 Ιουλίου 2016, 09:00 – 15:00, Αμφιθέατρο Ε.Ι. «ΠΑΣΤΕΡ»)

Ημερομηνία:
22/6/2016

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της συμμετοχής της Ελλάδας στο προαιρετικό Πρόγραμμα PRODEX του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA), η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας προσκαλεί την ελληνική επιστημονική κοινότητα (Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα) και τις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες στην εκδήλωση PRODEX DAY - ATHENS 2016, που θα γίνει στο αμφιθέατρο του Ε.Ι. «ΠΑΣΤΕΡ» (Βας. Σοφίας 127), την 13η Ιουλίου 2016 (09:00 – 15:00). 

Κύριο αντικείμενο του προγράμματος PRODEX είναι η χρηματοδότηση της βιομηχανικής ανάπτυξης επιστημονικών οργάνων ή/και πειραμάτων. Πρόκειται για μια ευκαιρία τόσο για την ελληνική διαστημική επιστημονική κοινότητα όσο και για τις ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος α) να αναπτύξουν τεχνογνωσία υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και β) να συνεργαστούν μεταξύ τους για την αποδοτικότερη συμμετοχή της Ελλάδας στον ΕΟΔ.

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές:

  • PRODEX Programme overview
  • PRODEX Experiment Arrangement overview
  • ESA Industrial contracts through PRODEX
  • Greek activities in PRODEX

Παρουσιάσεις θα γίνουν από τους Programme managers του ΕΟΔ που διαχειρίζονται το PRODEX, καθώς επίσης Ελληνικοί φορείς θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητες που ολοκλήρωσαν ή αναπτύσσουν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Στόχος είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα και τα ερχόμενα έτη.

Αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερήσιας Διάταξης της εκδήλωσης θα κοινοποιηθεί εγκαίρως

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών:

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0