Μενού Επιλογών

Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» λόγω αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων

Ημερομηνία:
29/3/2017

Ανακοινούται ότι την 31η Μαρτίου 2017 από την ώρα 10.00 έως την ώρα 16.00, δίδεται η δυνατότητα σε δικαιούχους της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησής τους ή να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) της ηλεκτρονικής σελίδας www.ependyseis.gr.

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0