Μενού Επιλογών

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Ημερομηνία έκδοσης:
1/3/2014
Εξώφυλλο της έκδοσης Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων. Η προβολή τους στις περιφέρειες.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0