Μενού Επιλογών

Research, Innovation for Greece

Ημερομηνία έκδοσης:
1/12/2014
Εξώφυλλο της έκδοσης Research, Innovation for Greece

Research and Technology bodies under the auspices of the GSRT.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0