Μενού Επιλογών

Εντυπα ΓΓΕΤ

Πίνακας για την παρουσίαση των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία ,Τίτλος έκδοσης και Κατηγορία. Περιέχει 10 εγγραφές.
Ημερομηνία έκδοσης Τίτλος
01/09/2017 Εξώφυλλο της έκδοσης Ερευνώ - Καινοτομώ Ερευνώ - Καινοτομώ Η επένδυση στην επιστήμη, την έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο.
01/03/2017 Εξώφυλλο της έκδοσης Ερευνώ και καινοτομώ Ερευνώ και καινοτομώ Η επένδυση στην επιστήμη, την έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο.
01/03/2017 Εξώφυλλο της έκδοσης Research & innovation Research & innovation Investment in science, research and technology is a key strategic priority for a development model that is socially, financially and environmentally sustainable, and is based upon highly skilled workforce and novel, innovative ideas.
01/09/2015 Εξώφυλλο της έκδοσης Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ Η ΓΓΕΤ αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τον σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή πολιτικών Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
01/12/2014 Εξώφυλλο της έκδοσης Research, Innovation for Greece Research, Innovation for Greece Research and Technology bodies under the auspices of the GSRT.
01/11/2014 Εξώφυλλο της έκδοσης National Roadmap for Research Infrastructures National Roadmap for Research Infrastructures General Secretariat for Research and Technology (GSRT) of the Ministry of Education and Religious Affairs is the main public agency responsible for the design and implementation of Research, Technological Development and Innovation Policy and for the
01/10/2014 Εξώφυλλο της έκδοσης Ειδική έκδοση για την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014 Ειδική έκδοση για την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014 Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Ερευνα και την Καινοτομία.
01/10/2014 Εξώφυλλο της έκδοσης Special Issue for the Hellenic Presidency of the Council of the European Union 2014 Special Issue for the Hellenic Presidency of the Council of the European Union 2014 The Hellenic Presidency advanced the research agenda in Europe by helping the Council to reach conclusions on the European Research Area progress report and the ESFRI prioritisation process in the field of research infrastructures.
01/09/2014 Εξώφυλλο της έκδοσης Ερευνώ, Καινοτομώ, Επιχειρώ για την Ελλάδα Ερευνώ, Καινοτομώ, Επιχειρώ για την Ελλάδα Η ΓΓΕΤ εποπτεύει ένα πυκνό γεωγραφικά κατανεμημένο οικοσύστημα Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες πολύπλευρες δεξιότητες για την παραγωγή καινοτομίας
01/03/2014 Εξώφυλλο της έκδοσης Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων. Η προβολή τους στις περιφέρειες.

Εγγραφές: 1-10

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0