Μενού Επιλογών

Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ απέσπασε η Ομάδα Διάφανων Αγώγιμων Υλικών του ΙΤΕ για συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος

Ημερομηνία:
7/6/2018
Ονομασία Κέντρου

Το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ της κατηγορίας «Περιβαλλοντικό Έργο Οργανισμών και Κρατικών Υπηρεσιών 2018» του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, απέσπασε η Ομάδα TCM (Transparent Conductive Materials) του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμου φωτοκαταλυτικού επιχρίσματος με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της υγιεινής εσωτερικού χώρου. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΣΕΑΠ σε πραγματικές συνθήκες, σε συνεργασία με το 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης του Ελληνικού Στρατού, με την υποστήριξη του Διοικητή Ταξίαρχου Κων/νου Λιόντου και του Ταγματάρχη Γεωργίου Θανέλα, στο πλαίσιο κοινού έργου με τίτλο: «Εξυγίανση εσωτερικών χώρων με χρήση καινοτόμου επιχρίσματος- Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα και της Υγιεινής εσωτερικών χώρων».

Η πιλοτική μελέτη  οδήγησε σε μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα για την υγεία και το περιβάλλον των στρατευσίμων και πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική Ομάδα του Καθ. Γιώργου Κυριακίδη με πρωτεργάτες τον συνεργαζόμενο ερευνητή του ΙΗΔΛ Δρ. Βασίλειο Μπίνα, από πλευράς ΙΤΕ, και τους Τ/ρχη Αντύπα Τερζόπουλο και Τ/ρχη Βασίλειο Σιαπέρα από πλευράς 691 ΒΕΒ.
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0