Μενού Επιλογών

Καινοτόμες βιοπληροφορικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2, καρπός της στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ και ΕΥΑΘ

Οι ορθές προσεγγίσεις στη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων που παράγονται καθημερινά από τις διαγνωστικές και ερευνητικές εξετάσεις για τον ιό SARS-CoV-2 αποτελούν θεμέλιο για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης είναι η αποτίμηση του ιικού φορτίου σε αστικά λύματα, καρπός της στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ και ΕΥΑΘ, με πλήρη αξιοποίηση της επιστημονικής συμπληρωματικότητας των μεθόδων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ ανέλαβε την ευθύνη να αναπτύξει μια βιοπληροφορική μεθοδολογία ικανή να ταυτοποιεί τις γενεαλογίες («στελέχη») του SARS-COV-2 με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης ολόκληρου του γενετικού υλικού του κορωνοϊού, όπως αυτό ανακτάται από δείγματα λυμάτων.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0