Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου του ΙΤΕ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ARCHERS 6-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ARCHERS FINAL (VIRTUAL) CONFERENCE DECEMBER 6-8, 2021

Ημερομηνία:
29/11/2021

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει Συνέδριο, στην αγγλική γλώσσα, στις 6-8 Δεκεμβρίου 2021 που θα αναδεικνύει την συνεισφορά του έργου “Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges – ARCHERS” στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα. Το έργο ARCHERS υλοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. κ. Σπύρο Αναστασιάδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0