Μενού Επιλογών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΕΚΕΕ "Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου"

Ημερομηνία:
9/4/2021

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών δημοσίευσαν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή  στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος –  ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στον τομέα της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου».

Με αυτήν την πρόσκληση, οι Ελληνικές αρχές επιθυμούν να λάβουν μια, από την πλευρά της χώρας, τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την εφικτότητα και το σχετικό εύρος συμμετοχής στο σχεδιαζόμενο ΣΕΚΕΕ Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου βάσει των πληροφοριών που θα συλλεχθούν. Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε αφορά σε καθορισμό χρηματοδότησης των προτάσεων υπό οποιοδήποτε τρόπο και έννοια.

Η παρούσα απευθύνεται προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εφόσον οι τελευταίες δραστηριοποιηθούν νομίμως (με ελληνικό ΑΦΜ) και εγκαίρως στην Ελληνική επικράτεια.

Περισσότερες πληροφορίες   https://www.ggb.gr/el/node/1821

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0