Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Βιοεπιστήμες

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος:Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής
Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Γενεύης
Αργύριος Ευστρατιάδης, , Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών
Ιωάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής, Υγιεινή και Επιδημιολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Παν. Stanford
Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιατρική Σχολή
Βασίλειος Πάχνης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Θεόδωρος Φώτσης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναπληρωματικά Μέλη

Βασίλειος Γοργούλης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιατρική Σχολή
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιατρική Σχολή
Ανδρέας Μαριωρής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής
Ρεβέκκα Μάτσα, Ερευνήτρια, Eλληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Άρης Οικονομίδης, , Senior Director, Regeneron
Νεκτάριος Ταβερναρακης, , Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Εκπρόσωποι ΕΣΕΤ

Γεώργιος Χρούσος, , Καθηγητής και Διευθυντής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤ
Άρτεμις Σιμοπούλου, , Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Γενετικής, Διατροφής και Υγείας των Η.Π.Α.
Γεώργιος Παυλάκης, Ερευνητής, Η.Π.Α.
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0