Ανακοινώσεις 9ο Π.Π.
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Κα...
Ανακοινώθηκε στις 7 Ιουνίου 2018 η πρόταση της Ε. Επιτροπής για το επόμενο  Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη»/Ο-Ε (Horizon Europe), 2021-2027. Η πρόταση περιλαμβάνεται στα ακόλουθα ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της ...
Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.100.000 ευρώ. Η δράση εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 ...

Περισσότερα...

Νέα ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων
Δελτίο τύπου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με την εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι
Με αφορμή σειρά πρόσφατων αναφορών και δημοσιευμάτων σχετικά με την εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι και του διαθέσιμου χρόνου για ενδεχόμενη οργανωμένη εκκένωση της περιοχής, θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία τα οποία είναι απαραίτ ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμ ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2
Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η  κοινή πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2 η οποία διεξάγεται από εθνικά / περιφερειακά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και από εθνικούς / περιφερειακούς ορ ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Νέα και ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της "Ελιάς", η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της "Ελιάς", του "Αμπελιού", του "Μελιού" και της "Κτηνοτροφίας") του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000
19/9/2018
Δελτίο τύπου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με την εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι
19/9/2018
Το πρώτο Μικροδίκτυο με ΑΠΕ και Συσσωρευτές το οποίο υποστηρίζει διασυνδεδεμένη και νησιδοποιημένη λειτουργία αποτελεί πραγματικότητα στο «Έξυπνο Σπίτι» του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
17/9/2018
Διοργάνωση ημερίδας στο ΙΤΕ προς τιμήν του Φώτη Καφάτου
17/9/2018
Astroparty, Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 Ανοιχτή εκδήλωση στο ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκη
17/9/2018
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027)
12/9/2018
Βραδιά του ερευνητή, Λόφος Νυμφών Αστεροσκοπείο, 18-19 Σεπτεμβρίου 2018
12/9/2018
Εναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικής Ακριβείας της Κρήτης
12/9/2018
Ανακοίνωση του Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
12/9/2018
Παρέμβαση IΙ – Ένατη (9η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
7/9/2018

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Διαύγεια
Η πύλη για την εφαρμογή του νόμου 3861/2010
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0