Ανακοινώσεις
Αλλαγή τηλεφώνων της ΓΓΕΤ
Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα της ΓΓΕΤ έχουν αλλάξει απο 2107458ΧΧΧ σε 2131300ΧΧΧ. Για παράδειγμα οταν θέλετε να μιλήσετε με το 2107458076, πρέπει να καλέσετε στο 2131300076.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Aνακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης...
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι δέχεται αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2017 (φορολογικό έτο ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πρ...
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs, EURONANOMEDΙΙΙ,  ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2
Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η  κοινή πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2 η οποία διεξάγεται από εθνικά / περιφερειακά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και από εθνικούς / περιφερειακούς ορ ...

Περισσότερα...

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ACT-ERANET Acceleratin...
Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η 2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης ACT – «Επιτάχυνση των τεχνολογιών CCUS (Carbon capture, utilization and storage)», στην οποία συμμετέχουν 11 χώρες, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ρο ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Νέα και ανακοινώσεις

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της λεϊσμανίασης» και Κωδικό MIS 5031816
14/8/2018
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με
14/8/2018
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής» και ακρωνύμιο «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ»
14/8/2018
Αλλαγή τηλεφώνων της ΓΓΕΤ
9/8/2018
HELLAS-CH: Μία πρωτοποριακή πολυεπιστημονική συνέργεια στην υπηρεσία της Οικονομίας της Γνώσης.
2/8/2018
Ορθή επανάληψη, Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β ή Γ βαθμίδας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – Παράρτημα Ξάνθης/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
2/8/2018
Παρέμβαση IΙ – Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
1/8/2018
7ο διεθνές συνέδριο "Micro & Nano 2018 Conference"
1/8/2018
Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων (Τρίτη 31 Ιουλίου 2018)
30/7/2018
Παρέμβαση IΙ – Έβδομη (7η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
26/7/2018

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Διαύγεια
Η πύλη για την εφαρμογή του νόμου 3861/2010
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0