Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών / καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης), με στόχο να στηριχ ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναρτάται η Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφο ...

Περισσότερα...

PRIMA
Διαδικασία διαβούλευσης Prima - UfM
Το Πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area -http://prima-med.org) σε συνεργασία με τον Διακυβερνητικό οργανισμό «Ένωση για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean - https://ufmsecretariat.org/) έχουν ξε ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί, για το έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ...
Σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕ ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Επισκέπτες στη ΓΓΕΤ με ραντεβού
H προσέλευση  στη ΓΓΕΤ  σε εξυπηρετούμενο κοινό-πολίτες,  επιτρέπεται   μόνο σε επείγουσες-εξαιρετικές περιπτώσεις  όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο(π.χ. τηλεφωνικώς ή μέσω email). Σε αυτές τις περιπτώσ ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Νέα και ανακοινώσεις

Διευκρίνιση ως προς την προθεσμία υποβολής στοιχείων στη ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Στάδιο 1 της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2021 του PRIMA
5/5/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για την Επιστημονική Συμβουλευτική επιτροπή του PRIMA
29/4/2021
CONCORDi 2021: Βιομηχανική καινοτομία για την ανταγωνιστική βιωσιμότητα_διαδικτυακή εκδήλωση
28/4/2021
Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Σλοβακίας - SLOVAK MATCHMAKING FAIR, 25 Μαΐου 2021
26/4/2021
Δραστηριότητα ρωσικού κέντρου καινοτομίας "Skolkovo"
22/4/2021
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το 2021
19/4/2021
Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί, για το έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.
19/4/2021
Β ΚΥΚΛΟΣ, 23η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
15/4/2021
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει την 1η ετήσια Διημερίδα με τίτλο: «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου - Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης», 19-20 Μαΐου 2021
15/4/2021
1η Τροποποίηση της Δράσης του ΕΛΙΔΕΚ «Επιστήμη και Κοινωνία», 5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»
14/4/2021

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0