Μενού Επιλογών

Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της Παρέμβασης ΙΙ του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ημερομηνία:
18/12/2017

Μετά από  πρόταση της ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕπΑνεκ (ΕΣΠΑ 2014-2020), την 1/12/2017, η χρηματοδότηση της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με επιπλέον 86,5 εκ € φθάνοντας τους συνολικά διαθέσιμους πόρους σε 393,7 εκ €.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0