Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ημερίδα παρουσίασης δύο Μελετών, στο πλαίσιο υλοποίησης της RIS3, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία:
12/12/2019

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

“ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EUREKA”

“ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ RIS ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ”

Το Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα την παρουσίαση δύο Μελετών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization, RIS3).

Τα αντικείμενα των μελετών είναι: α) “Μελέτη αποτίμησης της συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ” και β) “Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS3 με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα”.  

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των μελετών και των συμπερασμάτων τους, απευθείας από τους ίδιους τους εξωτερικούς συντελεστές αυτών στους συμμετέχοντες.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για: α) την αξιολόγηση της πορείας της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, που επηρεάζει άμεσα τις Δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας της ΓΓΕΤ, β) την αποτίμηση της πολυετούς συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «ΕΥΡΗΚΑ» και γ) τη διαδικασία της προετοιμασίας των εθνικών θέσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, στη διαμόρφωση των οποίων μπορούν να συμβάλουν μέσω της κατάθεσης ιδεών και προτάσεων κατά τη συζήτηση με την οποία θα κλείσει η Ημερίδα.

Ημερομηνία εκδήλωσης: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος εκδήλωσης: Αίθουσα Εκδηλώσεων Ε.Ι. Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τα αρμόδια στελέχη του Τμήματος Β΄ Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας & Καινοτομίας.

  • Σαργιάνος Νικόλαος, τηλ. 213.1300.168, nis@gsrt.gr
  • Καλερίδης Βασίλειος, τηλ. 213.1300.118, vkas@gsrt.gr

 

Σχετικοί σύνδεσμοι :

Μελέτη Αποτίμησης συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της εθνικής RIS3 με εθνικά ή διεθνή προγράμματα»

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0